skip to Main Content

Nu finns storförpackningar av Fyra Årstiders mjöler och hela korn!

Gamla kultursorter

Spannmålet till Fyra Årstiders mjöl är biodynamiskt odlat och fritt från kemiska bekämpningsmedel. Vårt mjöl kommer från Markusgården utanför Grästorp på Västgötaslätten. Gården drivs av Niclas Dagman som är den 12:e generationen i släkten som odlar här. Niclas har odlat ekologiskt i mer än 25 år – och sedan 2016 även biodynamiskt.

På gården odlas spannmål av gamla kultursorter, främst dinkel och vete. Kultursorter är ursprungliga sorter, dessa har anpassats till gårdens förutsättningar och är motståndskraftiga mot flera växtsjukdomar.

Mjölet mals på gårdens egen stenkvarn och har smaker samt närings- och bakningsegenskaper som ofta gått förlorade hos modernare spannmålssorter.

Fyra Årstiders mjöl finns som tre olika kultursorter: Dinkel, Lantvete och Rågmjöl.

 

Niclas Dagman, Markusgården i Täng

Fyra Årstiders Dinkel är gjort på siktat mjöl av Speltvete. Dinkel är en 8 000 år gammal kultursort. Dinkel innehåller ett vekt gluten, så degen måste bearbetas skonsamt och under lite längre tid. Mjölet har en fin nötaktig smak.

Fyra Årstiders Lantvete är gjort på siktat mjöl av Ölandsvete. Ölandsvetet påträffades under 1940-talet och har också en lite nötaktig karaktär. Det är lättare att bearbeta än dinkel, men kräver ändå en skonsam, längre degbearbetning än modernt mjöl. 

Fyra Årstiders Rågmjöl är ett fullkornsmjöl av sorten Schmidt. Sorten Schmidt smakar mer än modernare rågsorter och har bättre bakegenskaper.

Roten till det goda

Kultursorter och fullkornsspannmål är fullmatade med näringsämnen. De innehåller högre halter av mineraler och antioxidanter än modernare spannmål. Att vi mår bra av fullkorn beror på att alla delar i sädeskärnan bevarats i förädlingen – fröskalet, frövitan och grodden. Viktiga mineraler – såsom järn, zink och magnesium återfinns här. Dessutom innehåller stenmalet mjöl näringsrika beståndsdelar som går förlorade vid industriell valsmalning.

Tillsammans fungerar fiber, vitaminer, mineraler och mängder av växtsubstanser på ett kraftfullt sätt. Om vi äter fullkorn regelbundet håller vi oss friskare och risken att drabbas av exempelvis diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Kulturspannmålen har djupa rotsystem, vilka tar upp fler näringsämnen än modernare sorters spannmål. Tack vare de djupgående rötterna är de väl anpassade till odling fri från både handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Om du vill veta mer om kultursorter
allkorn.se
hiddeningrains.se

Back To Top